พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมถวายพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธี