พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนในรอบพื้นที่ป่าวนอุทยานพระแท่นดงรัง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในการเปิด และนายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ หัวหน้าวนอุทยานพระแท่นดงรัง กล่าวรายงาน ณ วนอุทยานพระแท่นดงรัง