พิธีเปิดงาน นมัสการพระแท่นดงรัง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมพิธีเปิดงาน นมัสการพระแท่นดงรัง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. 66 – 7 มี.ค. 2566
ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และพระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นประธานในฝ่ายสงฆ์
โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรีเขต3 และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่ามะกา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
ภายในงาน ยังมีการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระแท่นด้วย