มอบกองทุนผู้ยากไร้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคาราวานมอบความรัก ความสุข ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 17 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน และลดความเลื่อมล้ำทางสังคม
สำหรับกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลพระแท่น เป็นกองทุนที่จัดตั้งเพื่อผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน