มอบถังฉีดพ่นพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และนายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบถังฉีดพ่นพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อนำไปใช้ฉีดพ่นเบื้องต้น หรือให้พี่น้องประชาชนสามารถยืมไปฉีดพ่นบ้านตนเอง กรณี มีพบผู้ติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงบ้านตนเอง โดยทางเทศบาลจะเข้าไปฉีดพ่นอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้พี่น้องประชาชนต่อไป
# เราจะร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน