มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท ให้กับ นางสาวอมรรัตน์ เชืองศิลป์ ผู้พิการทางสายตา

วันพุธ 9 มิถุนายน นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น มอบหมายให้นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท ให้กับ นางสาวอมรรัตน์ เชืองศิลป์ ผู้พิการทางสายตา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย