มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเสี่ยงสูง


วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเสี่ยงสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการดำรงชีพตลอดระยะเวลาที่กักตัวดูอาการ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องในเขตเทศบาล
#เราจะร่วมผ่านโรคโควิด-19ไปด้วยกัน