มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเสี่ยงสูง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และนายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเสี่ยงสูง โดยมีคุณพลอย ธนิกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำถุงยังชีพ มามอบให้กับหมู่ 5,6,10,13,15,16 ต.พระแท่น
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระแท่นขอขอบคุณ คุณพลอย ธนิกุล เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี สจ.ชาลี พึงประสบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการดำรงชีพตลอดระยะเวลาที่กักตัวดูอาการ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องในเขตเทศบาล ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดเส้นทาง
# เราจะร่วมผ่านโรคโควิด-19ไปด้วยกัน