มอบถุงยังชีพ

นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมได้รับเกียรติจากนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ กลุ่ม ผู้เสี่ยงสูง ที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย กลุ่มผู้ยากไร้ และผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กลุ่มนี้ในการดำรงชีพ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเทศบาลตำบลพระแท่น ตระหนักเสมอว่าในทุกๆ ครัวเรือนนั้นมีผลกระทบต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางเทศบาลไม่เคยนิ่งนอนใจและยังช่วยกันหาทุนทรัพย์เข้าโรงครัวปันสุข เพื่อแบ่งปันมื้ออาหารกลางวันให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้