รณรงค์ถนนปลอดถังขยะ

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล นำทีมรณรงค์ถนนปลอดถังขยะ นำร่องหมู่ 10 และ หมู่ 16 ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน เป็นจำนวนมาก