รถปรับอากาศสองชั้น 1 คัน จำนวน 5 วัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2566 จากเทศบาลตำบลพระแท่น-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงราย

รถปรับอากาศสองชั้น 1 คัน จำนวน 5 วัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2566 จากเทศบาลตำบลพระแท่น-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงราย คลิกอ่านที่นี่