รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาบริการประชาชน

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ต้อนรับ นายสมโภชน์ บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา นายชัยยุทธ บัวหอม ผอ.รพ.สต.บ้านพระแท่น พร้อมเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลมะการักษ์ และ รพ.สต.บ้านพระแท่น ในโอกาสมาบริการตรวจเอ็กซเรย์ปอด ในตำบลพระแท่น ณ อาคารป้องกันเทศบาลตำบลพระแท่น ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะการักษ์ นำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาบริการประชาชนในเขตตำบลพระแท่น และ รพ.สต.บ้านพระแท่น พร้อม อสม.ในพื้นที่ร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบคุณ นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 ที่ได้นำชุดตรวจ ATK มาให้บริการประชาชน และ คุณพลอย ธนิกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี “ครัวน้องพลอย” นำข้าวกล่องมาแจกพี่น้องประชาชน