รับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่างาม

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการการจัดการขยะ นำโดย นายแสวง ม่วงสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม พร้อมคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น และลงชุมชนหมู่ 3 หมู่ 4 บ้านไร่