รับคณะศึกษาดูงาน อบต.โนนเปือย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จ.ยโสธร นำโดย นายสุรศักดิ์ สนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น ได้นำเด็กๆ มาร่วมต้อนรับคณะ ด้วยการแสดงหนูน้อยนักเล่านิทาน