รับคณะศึกษาดููงาน อบต.จระเข้หิน

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลตำบลจระเข้หิน จ.นครราชสีมา นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
ทั้งนี้มีการแสดงเล่านิทาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้