ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล.บริเวณแยกซ้าย ถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 14 หมู่ที่ 6

4.-ราคากลาง-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อ