ราคากลาง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนนท่าเรือ-พระแท่นดงรัง หมู่ที่ 10

24.-ราคากลาง-โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุป