รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

78974855_2225906227513234_983672898059239424_o
79103394_2225907130846477_3844769206285369344_o
75653290_2225909577512899_3292460133124145152_o
97717869_2574138176023369_661070598717308928_o
94702713_2515441628559691_6632498457959464960_o
เรื่อง
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
การประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นสมัยสามัญสมัยที่3ที่2 ปี2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี2563
รายงานการประขุมสภา ทต.พระแท่น สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา ทต.พระแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภา ทต.พระแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภา ทต.พระแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาทต.พระแท่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาทต.พระแท่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาทต.พระแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยแรก ครั้งแรก ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาทต.พระแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาฯ (๒๑ก.พ.๒๕๖๕)
รายงานการประชุมสภาฯ(๕พ.ค.๒๕๖๕)
รายงานประชุมสภาฯ (๑๕ส.ค.๒๕๖๕)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่1ครั้งที่1(20ก.พ.66)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่2ครั้งที่1(22พ.ค.66)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่3ครั้งที่1(15ส.ค.66)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่3ครั้งที่2(29ส.ค.66)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่4ครั้งที่1(27พ.ย.66)