รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์นอกสถานที่(ประชุมสัญจรตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 7