รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพระแท่น รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน-รอบ-๑๒-เดือน