ร่วมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพระแท่น
ร่วมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร (เสาอโศก จุดรวมพล) เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน