ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำโดยนายนิรุธ นิยมสมาน นายกเทศมนตรีตำบลบานค่ายพัฒนา และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น