ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ชมรมกลองยาวม. 6 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ) นำโดย ดร.ไพฑูรย์ ผิวผาง นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น