ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นางเรณู ศรีพล รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำโดยนายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น