ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำโดยนายดิเรก สำรวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น พร้อมทั้งลงชุมชนหมู่ 3 หมู่ 4 บ้านไร่