ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพร้อมคณะ ในการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น ณ ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลพระแท่น
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ได้เข้ากราบสักการะ พระราชวิสุทธาภรณ์ หรือ เจ้าคุณทองคำ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยมีนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายจอน สุทธิบุตร นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา นายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น พร้อมชมรมกลองยาว และกลุ่มไทยทรงดำ ร่วมให้การต้อนรับ