ร่วมพัฒนาริม 2 ข้างทาง

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เจ้าหน้าที่กองช่าง และประชาชนหมู่ที่ 12 ร่วมพัฒนาริม 2 ข้างทาง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยได้ร่วมกันตัดหญ้าริมทาง เก็บขยะ และทำความสะอาดถนน ณ.บริเวณวงเวียน หมู่ที่ 12 ต.พระแท่น