ร่วมสังเกตการณ์ตรวจสระว่ายน้ำ รอบ 3

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล และ กำนันประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ในฐานะประธานสภาประชาคม พร้อมด้วย รองประธานสภาประชาคม และสมาชิกสภาประชาคมหมู่ที่ 1 ,3,4,5,6 และหมู่ที่ 11 ในการสังเกตการณ์ตรวจรับโครงการสระว่ายน้ำชุมชน งวดที่ 3 หมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่5 งบประมาณ 16,880,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา