ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน วันที่ 14 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน โดยมี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ามะกา นายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น นายไพฑูรย์ ทรัพย์จตุพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และผู้ร้องเรียน เพื่อร่วมพูดคุยหาทางออกของปัญหาและเป็นธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 ต.พระแท่น