ร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พนักงานราชการ ร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับยอดเงินที่ร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มียอดรวมทั้งสิ้น 1,667,708 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง (ศูนย์เจ้าคุณทองคำ) โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง (ประถม) โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม