ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม

วันที่ 24 -25 กันยายน 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายกฤศ โชตินิวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระแท่น ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในขณะนี้
เนื่องจากพายุที่เข้าหลายลูกติดต่อกัน ปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดทั้งวันทั้งคืน จึงทำให้น้ำท่วมหลายจุด อย่างไรก็ตามทางเทศบาล ได้ตระหนักเร่งแก้ปัญหาแล้วมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก