ลงพื้นที่มอบสิ่งของ บรรเทาทุกข์ยากของราษฎร

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระแท่นร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 9 ลงพื้นที่มอบสิ่งของ บรรเทาทุกข์ยากของราษฎร ณ บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ต.พระแท่น