ลงพื้นที่เตรียมการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ลงพื้นที่เตรียมการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๓๔๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา ลงพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7