ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและดูพื้นที่สระว่ายน้ำ


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ต้อนรับ นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 ในการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจพื้นที่การสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ม. 5 ต.พระแท่น