วิสัยทัศน์

SONY DSC
94654556_2526589110778276_8317937594499334144_o
18192731_1096460080457860_4868465425015784377_o
26166229_1295643910539475_596779928484833288_n
83664391_2336678769769312_8284422186572185600_n


เทศบาลทันสมัย ใส่ใจบริการ
ยึดมั่นธรรมาภิบาล พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
สู่ความยั่งยืนและพอเพียง