ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศ

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายกทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น  ร่วมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการกองสาธารณสุขฯ ชุมชนหมู่ที่4 บ้านไร่  เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศ โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปลูกป่านิเวศ วัดบ้านไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไท