ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

พระแท่น หรือ ตำบลพระแท่น ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เดิมเรียกว่าพระแท่นดงรัง สืบเนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท

ข่าวสารและกิจกกรมการท่องเที่ยว

ตำบลพระแท่นมีอะไรน่าเที่ยว???


ท่องเที่ยววิถีพระแท่นเป็นอย่างไร??

ท้องเที่ยววิถีเกษตร

ตลาดคีย์โฮล(Keyhole Market)

ตลาดคีย์โฮล…ตลาดที่มีแนวคิดมาจากการทำเกษตรแบบรูกุญแจ เป็นตลาดที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้าน สามารถ สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อาหารพื้นบ้าน และภูมิปัญญาชุมชนได้ภายในตลาด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสาธิตอีกมากมายให้ได้ทดลองทำ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง fanpage : https://web.facebook.com/Keyholemarket

ตลาดตั้งอยู่ที่ วัดบ้านไร่ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา, จ.กาญจนบุรี,

สถานที่

ท้องเที่ยววิถีวัฒธรรม

วัดพระแท่นดงรัง

วัดขึ้นชื่อของตำบลพระแท่น และ แต่เดิมวัดนี้เป็นชื่อของตำบล เนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท มีต้นรัง 2 ต้น โอบรอยแท่นพระพุทธบาท ชาวบ้านระแวกนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้าน และชื่อวัด ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็น ตำบลพระแท่น

สถานที่

แหล่งท่องเทียวภายในตำบลพระแท่น