สภาประชาคม ร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 59 หมู่ที่ 4 และ 12

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วม สังเกตุการณ์ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 59 หมู่ที่ 4 และ 12 งบประมาณ 472,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
โดยมี คณะผู้บริหาร นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาคมหมู่ 7,10,12,13,15 และหมู่ 16 เข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจร่วมในครั้งนี้ด้วย
เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบคุณ สส.ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 ที่เป็นผู้ประสานงบประมาณมาลงในพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นในครั้งนี้