สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน-ตุลาคม-พ.ศ.-2562