สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน-พฤศจิกายน-พ.ศ.2562