สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน-ธันวาคม-พ.ศ.2562