สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม พ.ศ.2563

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน-มกราคม-พ.ศ.2563