สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2563 (รวมทั้งหมด)

6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี-พ.ศ.-2563-รวมทั้งหมด