สังเกตการณ์ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก สาย 36 และ 44


ันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเครือข่ายป้องกันและปราบรามการทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น (สภาประชาคม หมู่ที่ 10,12,และ16) จำนวน 31 คน ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก สาย 36 และ 44 หมู่ที่ 12 และ 16 งบประมาณ 1,850,000 บาท