สังเกตการณ์ตรวจรับโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น(หลังเก่า)


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายนายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และจ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น พร้อม นายไพทูรย์ ทรัพย์จตุพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ในฐานะรองประธานสภาประชาคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาประชาคมหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 16 สังเกตการณ์ตรวจรับโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น(หลังเก่า) หมู่ที่ 16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลพระแท่น งบประมาณ 104,000 บาท