สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 57 หมู่ที่ 4


25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน 18 คน ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 57 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 งบประมาณ 4,288,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจความหนาแน่นของถนนเป็นที่เรียบร้อยจำนวน 12 คน