สังเกตุการณ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น และสมาชิกสภาประชาคมหมู่ที่ 13 ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งพระแท่น งบประมาณ 176,500 บาท