สังเกตุการณ์ทดสอบความหนา ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต


วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วม สังเกตุการณ์ทดสอบความหนา ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.017-074 บ้านไร่บ่อหว้า ,บ้านโป่งพระแท่น สร้างด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 4,170,000 บาท
โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และนายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ในฐานะประธานสภาประชาคมและ เครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาคมหมู่ 4,หมู่ 13 เข้าร่วมสังเกตุการณ์