หน่วย..ขับขี่ยานพาหนะปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น(ภายในโรงเรียนบ้านดอนรัก)ได้จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน.
หน่วย..ขับขี่ยานพาหนะปลอดภัย🚴‍♂️🚴‍♀️🚵‍♂️🚵‍♀️ ที่ วนอุทยานพระแท่นดงรัง (ขอบคุณผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกท่านด้วยนะคะ)