อบรมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระแท่น พร้อมด้วยนายปรีชา ศรีนวล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายคมสันต์ เริงเสรีย์ ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น.